Nejlepší kompenzační pomůcky

Najděte pro sebe nebo své blízké a známé tu nejlepší kompenzační pomůcku, která existuje na trhu.
Pomůžeme Vám s výběrem a získáním příspěvku.

Nabízíme tyto produkty

Příspěvek na nákup

Osoby s vadou nosného či pohybového ústrojí a dále osoby s těžkým postižením zraku a sluchu mohou na výše uvedené pomůcky žádat o příspěvek.